Article de presse
Warax

Komiks, kde jsou místo linií a barev slova. Nějak tak by se dal charakterizovat román Pavla Haka Warax. Jde o dynamický proud vypjatých situaci, kde zcela schází spisovatelův návod, jak je má čtenář uchopit. Hak je mistr v „nemanipulaci" čtenářem. A svůj příběh z blíže neurčené země, z blíže nespecifikované budoucnosti  nechává  uhánět vpřed  podle vlastni logiky.

Totiž, příběh. Jedna. se vlastně o několik příběhu, které se volně proplétají. V jednom z nich Preston, mladý a bohatý nerad z korporátní sféry, ohavně nakládá se svou přítelkyní, aby se pak zúčastnil raketového pádu své kariéry. Ve druhém příběhu zbrojař Warax připravuje totální válku všech se všemi, přičemž  hodlá  všem  dodávat  zbraně.  Ve třetím příběhu se skupina mladých zoufalců, přezdívaná   smečka,   snaží  překonat  zeď oddělující zbídačelou zemi od země hojnosti. Ve čtvrtém příběhu bezejmenný člověk, označený jen FD 21, putuje apokalyptickou krajinou  po  katastrofě a  snaží  se přežít. V pokračovaní zbrojařova příběhu se odehrává výsadek dokonale vycvičených profesionálních vojáků do nepřátelského teritoria.

I prolínaní těch čtyř příběhů připomíná sešity s komiksovými   dobrodružstvími. A podobnosti je ještě víc: tempo vyprávění, střihy,  exponované  situace,  náhlé  zvraty. Hakův styl je zároveň uměřený, nebo spíše: přesný. Chladný jazyk bez přídavného jména, který by bylo navíc, jen zesiluje působení jednotlivých scén.

Osudy Prestona a Waraxe budou asi čtenáři nejbližší,  i  když  jsou  vlastně  nejšílenější. Zbrojař Warax přesvědčivě dovozuje, že válka je prostředkem k dominanci a k rozvoji - ovšem válka provozovaná na základě demokraticky schválených zbrojařských smluv. I Preston je ve svém predátorství jasně čitelný Příběhy „přeživších" - smečky a FD 21 - jsou symboličtější, ale také mají svou pochopitelnou platnost. Slovo „migranti" u líčení postupu smečky nepadne, přesto se zřetelně jedná o putování uprchlíků. Vyprávění naváže na dynamiku útěku dynamikou přežívání v bohaté společnosti - špatně placenou prací pro podivné zprostředkovatele. Putování FD 21 je zase vyčerpávající cestou, odehrávající se v mezích vlastního těla a mysli.

Příběhy spojuje jeden prvek, který se objevuje v nich ve všech. Je to cena. Cena, kterou je člověk ochoten zaplatit, aby unikl nebo aby se někam dostal. Cena za jídlo, za láhev vody, která se dramaticky liší, když je člověk uprchlík a když je zbrojařský magnát. I Warax uvažuje o ceně vlastně neustále - válka je cena, kterou je ochoten zaplatit on. Válka, do které vžene všechny druhé. Ostatní postavy naopak důsledně platí samy za sebe. V jedné z vypjatých scén dojde i na vyjednávaní novinářů s odsouzencem na smrt, aby prodal práva na filmování vlastní popravy.

Spád  dobrodružství -  opět  komiksový prvek - spolehlivě udržuje čtenářovu pozornost. A dramatický rozdíl mezi světem prózy Warax a světem, v němž se běžně pohybujeme, vytváří zvláštní dojem. Ten náš obvyklý, spolehlivý svět se náhle začne jevit  nejistý,  zpochybnitelný.  Tuto  operaci už nechává Pavel Hak na čtenáři. Zavedl ho do dobrodružství - a pocity nechal na něm. Vyprávění  klade čtenáři vlastně s každou situací otázku, jak by se člověk zachoval. Nebo lépe řečeno: Zachoval by se jinak? Odmítl by zaplatit to cenu?

Knihu vydalo ve čtivém překladu Zdenka Humla a v dokonalém redakčním zpracovaní (Jovanka Šotolová a Jan Šulc) nakladatelství Paper Jam. Warax se těžko přirovnává ke knihám z české produkce. Výjimečný je i osud jejího autora, který emigroval do Francie a přijal za svůj literární jazyk francouzštinu. Pavel Hak ví, jakou zaplatil cenu, a na jeho textu je to v nejlepším slova smyslu vidět. I v tom, jak dokáže zůstat skrytý za textem.

 

Marek Toman