Article de presse
Trans
 
 
Francouzsky píšící spisovatel Pavel Hak, který v roce 1985 emigroval z Československa a usadil se v Paříži, patří dnes ve Francii se svými pěti romány a jednou divadelní hrou k etablovaným autorům. Čeští čtenáři jej však teprve postupně objevují – po titulech Vomito negro a Warax se nyní českého vydání dočkal i jeho román Trans, který stejně jako předešlou prózu Warax přeložil Zdeněk Huml a vydal Milan Hodek ve svém nakladatelství Paper Jam.

Nutno podotknout, že Hakovy romány se k nám dostávají v opačném pořadí, než v jakém původně vznikaly – nyní vydaný Trans z roku 2006 je prostředním z pětice autorových prozaických děl, jemuž předcházely do češtiny zatím nepřeložené romány Safari a Sniper z let 2001 a 2002. Tato skutečnost však ničemu příliš neškodí, neboť Pavel Hak není spisovatel, jehož autorský rukopis by se v průběhu času nějak převratně vyvíjel. Ba právě naopak, už jeho prvotina, kterou se odvážil publikovat až před čtyřicítkou – poté, co si dostatečně osvojil francouzštinu – se vyznačovala osobitým stylem, jemuž zůstává věrný v podstatě dodnes.

Stěžejním tématem románu Trans – jak už naznačuje název – je takřečená ekonomická migrace, pod kterou si ovšem musíme představit nelegální a notně dobrodružnou cestu v mnohdy nelidských podmínkách, která chvílemi přechází v boj o holé přežití. I tentokrát zůstávají kulisy příběhu velmi mlhavé, můžeme pouze konstatovat, že napínavá anabáze nezdolného protagonisty jménem Wu Tse vede z Asie přes Afriku na Západ a zavede jej na celou řadu značně nehostinných míst. Román také obsahuje množství brutálních násilných výjevů a nevybíravých sexuálních scén, které tu ovšem mají své opodstatnění, byť o lidské rase nevypovídají pranic hezkého. O to překvapivější jsou pak ale záblesky citů, které živočišné střety dvou pohlaví v některých jedincích občas zažehnou a jejichž křehké světlo je poté provází i tou nejhlubší temnotou.

Nezbývá než doufat, že se českého vydání brzy dočkají i zbylé dva Hakovy romány. Nyní Hak pracuje na knize, která by měla pojednávat o autorově dospívání v komunistické totalitě.
Petr Nagy